I utformingen av tekster vil forfatterens kulturelle forståelse skinne igjennom og etterlate seg spor. Når vi leser kan vi utfordre oss selv til å lete etter hint i bl.a. begrepene og rollene som er tatt i bruk. Vær en aktiv og nysgjerrig leser! Les et mindre utdrag først én gang, stopp så og tenk igjennom hva som kan ligge bak. Les så utdraget for andre gang med din hypotese i mente og gjør så opp status. Ikke bruk for lange utdrag av gangen, da er det lett at vi mister fokus. Kanskje ser du mønster i hvordan forfatteren fremstiller seg selv eller andre. Kanskje er det spesielle ladede ord som gjentas. Hvorfor er teksten blitt slik? Hvilken samfunnsforståelse trekker forfatteren på? Vil du ha enda en utfordring kan du tenke igjennom hvordan din analyse av teksten kan tenkes å peke på din egen kulturelle balast.

 

Reklamer