Jeg tror vi dessverre driver skuespill overfor hverandre i forhold til hvor mye relasjonene våre egentlig betyr. Vi overdriver hvor mye andre betyr for oss, og da særlig hvor mye våre såkalte nærmeste betyr. Dette er en slags forlengelse av mine tanker i teksten «Venner». Jeg kjeder meg av andres selskap. Jeg tror jeg ikke er alene om å tenke slik. Dersom jeg har rett er familiesammenkomster o.l. til stor del en kollektiv tålmodighetsprøve. Likevel tenker jeg at vi trenger hverandre, at relasjoner gir oss noe og har verdi. Det er ikke slik at jeg ønsker å gå inn i en eremitt-tilstand. Jeg ønsker relasjoner som betyr noe. Altfor ofte betyr ikke relasjoner nok, og jobben med å opprettholde de blir slitsom og frustrerende.

Så kan vi stille spørsmål ved om det er mulig å danne relasjoner som er så gode som jeg ønsker. Vi kan aldri trenge inn i et annet menneskes tanker og forestillingsverden. Alt vi kan er å tolke hverandres uttrykk. Hvor godt kan vårt forhold bli når vi aldri kan bli godt nok kjent?

***

Hverdagen dysser meg inn i en rytme. Dette gjør at jeg slipper å fundere i særlig grad, fundere på hva jeg gjør og hva jeg tenker om det. Rutinene i hverdagen gjør ting enkelt, de sletter ut ujevnhetene slik at jeg kan gå fremover uten å anstrenge meg.

***

Av og til fylles jeg av en fortvilt følelse hvor jeg bare vil noe annet enn det jeg gjør og der jeg er. Det fortvilende består i at uansett hvilken utvikling og endring som kan foretas, så tror jeg at jeg vil fortsette å føle trangen til å søke noe annet. Jeg blir ikke fornøyd. Dette kommer over meg da jeg mentalt bryter med den hverdagslige rytmen. Det kan oppstå en natt jeg ikke får sove, umiddelbart etter en ferie eller i en annen situasjon hvor hverdager ikke flyter som normalt. Snart overtar hverdagens aktiviteter og jeg avledes og tiden raser på nytt avgårde uten at jeg funderer særlig over hva som er hva.

***

En karakter i en film eller TV-serie sa en gang at det ikke er sant at livet ikke er kort, men at livet er så langt, så langt. Kanskje føles det slik hvis man ofte faller ut av hverdagens rytme.

Reklamer