Hvorfor synes jeg tortur-debatten som nå går i USA er interessant? Kanskje har det noe å gjøre med hvordan måtene forhør skjer på speiler samfunnet til de som har makten i forhørssituasjonen: På den ene siden det siviliserte og aksepterte, på den andre siden maktbruk som gir assosiasjoner av noe middelaldersk, noe barbarisk. At dette skillet personifiseres ved på den ene siden den nåværende amerikanske presidenten – og på den andre siden hans forgjenger – gjør det enda enklere å gripe fatt i. Jeg vil så gjerne utelukkende støtte det siviliserte alternativet. Selvfølgelig vil jeg det.

Dog er dette en for enkel todeling. Tvilen jeg kjenner i forhold til hvordan jeg selv ville ha taklet en reell krise – med en potensiell løsning ved maktbruk i et forhør – går ikke vekk. Det heter at den beste følelsen er fravær av smerte – noe vi alle kan kjenne på og reflektere over ved små og store sykdomstilfeller. Dersom vi anerkjenner det og legger det til grunn for måten vi går inn i tortur-debatten, blir kanskje ikke motstand mot mer hardhendte forhørsmetoder like lett. Eller kanskje nettopp derfor blir det enkelt å si nei til tøffere teknikker som simulert drukning.  Hva ville du ha sagt for å få slutt på smerte? En sannhet du i utgangspunktet ikke ville gi opp? En oppdiktet sannhet du tror forhørerne vil ha? Usikkerheten rundt hva man får ut ved bruk av hardhendte forhørsteknikker, bør inkluderes i vurderingen.

Tikkende bombe-scenarioet som fra tid til annen trekkes fram av de som argumenterer for tøffere teknikker, møtes som regel med motargumentet at det sjelden eller aldri er en realitet. Det blir avfeid som en slags høytflyvende filosofering, men kanskje har en spillteoretisk tilnærming noe for seg ettersom debatten tilsynelatende kan reduseres til måten vi ser på oss selv og det samfunnet vil ønsker å ha.

Debatten har ihvertfall en fascinerende dobbelthet ved at realitet og filosofi/ideologi knyttes sammen. Det er som om vi går på stram line: Realiteten er gravitasjonskraften som hele tiden truer med fallet, våre holdninger og idealer er både linen vi går på og målet vi ønsker å nå der framme.

Talkingpointsmemo.com: Levin Calls Cheney A Liar On Torture

Time.com: After Waterboarding: How to Make Terrorists Talk?

Reklamer