Transittmottaket på Dønski i Bærum er tagget ned, og Dagbladet gir rasismen gratisreklame ved å publisere tre bilder. Det er unødvendig, uklokt og potensielt farlig. Denne saken burde ikke ha blitt dekket igjennom en slik spesifisering av fremgangsmåte og budskap.

Reklamer